2023

  • Nasjonalt seminar vil skje under Multiplié Dansefestival 24. - 26. mars 2023
Unknown kopi

I 2023 har vi planlagt nasjonalt arrangørseminar i samarbeid med Multiplié Dansefestival.

Arrangørseminarene er støttet av Kulturrådet