Seminarer høst 2021

  • 16. - 17. november er det arrangørseminar på Regional Arena for Samtidsdans
Stars in a piece Martin Myrvold

På dette seminaret skal vi bli bedre kjent med ulike danseutrykk, se eksempler på hva sosialt samfunnsarbeid (community work) kan være i en dansesammenheng, og treffe dansekunstnere som er aktuelle med forestillinger og turné høst 2022.

16 november

11.30 - 12.30 Lunsj og registrering
12.30 - 14.30 Dancesplaining – bli bedre kjent med dans som kunstuttrykk. I dette foredraget gir Sigrid Ø. Svendal en inngang til dansekunsten. Gjennom et foredrag med bilder og videoklipp viser Svendal hvordan dansekunsten har utviklet seg historisk og belyser noen tendenser og retninger som er tydelige i dansekunsten i dag. Foredraget gir innsikt i flere sider ved kunstformen, og mer kunnskap og kontekst for arrangører som ønsker å programmere dans.
14.45 Himherandit productions - Trygge arbeidsrom
15.45 - 16.00 Wrap up og avslutning av dagen
17.00 Felles middag for de som ønsker
19.30 Forestilling MASS EFFECT av Himherandit productions på Sandnes kulturhus

17 november

09:00 – 09.30 Morgenkaffe
09.30 - 11.30 PITCH - Presentasjon av aktuelle DNN-forestillinger for kommende høst 2022
11.45 - 12.30 Vi ser på hvilke workshops og publikumsrettede tiltak som kan knyttes til disse forestillingene
12.30 Avslutning og lunsj

Mlgruppe: Eksisterende og potensielle arrangører av profesjonelle dansearrangement i Norge.

Hvis du kun ønsker å delta på seminaret, og for andre spørsmål, ta kontakt med Mari.holand.rossavik@sandnes-kulturhus.no

Seminaret er støttet av Kulturrådet.