Seminar

  • Velkommen til Dansenett Norges ArrangørWebinar 22. mars 2021, fra Bærum Kulturhus - online
Stars in a piece Martin Myrvold
Tid: 09:30-13:00 Sted: Online / Zoom

Dansenett Norge er et turnésamarbeid mellom DansiT, Regional Arena for Samtidsdans, Dans Sørøst Norge, Dansens Hus og Dansearena nord. 2021 er det fjerde året Dansenett Norge gjennomføres i hele landet.Dansenett Norge skal bidra til mer visning av dans i hele landet. Som en del av oppbyggingen av turnénettverket gjennomfører vi derfor en seminarrekke som retter seg mot etablerte og nye arrangører. Seminarene skal bidra til å styrke arrangørleddet gjennom kompetanseheving og nettverksbygging, slik at man som arrangør er bedre rustet til å gjennomføre danseforestillinger – gjestespill. Denne gangen gjennomfører vi seminaret digitalt.

PROGRAM
09:30-11:00 Dancesplaining – bli bedre kjent med dans som kunstuttrykkI dette foredraget gir Sigrid Ø. Svendal en inngang til dansekunsten. Gjennom et foredrag med bilder og videoklipp viser Svendal hvordan dansekunsten har utviklet seg historisk og belyser noen tendenser og retninger som er tydelige i dansekunsten i dag. Foredraget gir innsikt i flere sider ved kunstformen, og mer kunnskap og kontekst for arrangører som ønsker å programmere dans.
11:00-11:10: Pause
11:10-11:50: Case Study «Story, Story, Die»: dialog om rider mellom hus og kompani v/ Bærum Kulturhus og Winter Guests
11:50-12:00: Pause
12:00-12:45: Pitch av DNN forestillinger for kommende sesonger 2022
12:45-13:00: Oppsummering og avslutning
MELD DEG PÅ WEBINARET HER NB! Begrenset antall plasser!

Om foredragsholderen
Sigrid Ø. Svendal er daglig leder ved Danseinformasjonen – det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst. Hun er historiker med doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, men har også en treårig danse- og pedagogutdannelse. Hun har skrevet flere artikler innen norsk dansehistorie, og var også redaktør for boka Bevegelser - norsk dansekunst i 20 år og magasinet Mer Bevegelse.

V E L K O M M E N !

Arrangør- og produsentseminar som skulle foregå under Multiplié Dansefestival i Trondheim flyttes til september 2021. Mere informasjon kommer!