Performanceforedrag | Cecilie Lindeman Steen

  • 02. mai
    DansiT | Trondheim
Foto Danseinformasjonen

Betydningen av bevegelse - kropp og språk er uatskillelig

I Performanceforedrag- betydningen av bevegelse vekselvis danser og forteller Cecilie Lindeman Steen om erfaringer og opplevelser om dans og det å danse. Hun danser og snakker seg gjennom forskjellige koreografiske teknikker og virkemidler samt begrepene relatert til dans; bevegelse i tid og rom. Gjennom å ”bryte” det hele ned og ta for seg enkle prinsipper, gir Steen eksempler på hvordan mening kan oppstå i dans og hvordan dansen kan virke på oss rent kinestetisk og fysisk. Hun henter eksemplene både fra erfaringer fra det å danse, men også fra opplevelser fra det å være publikum selv.

Fortellingene og eksemplene hentes fra verk og arbeid fra flere kjente norske, samt noen internasjonale koreografer. Performanceforedrageter derfor også en slags enkel dansehistorisk innføring, men er først og fremst laget med ønske om å kunne åpne opp for hvordan dans på forskjellige måter kan erfares, forstås og oppleves.

Med Cecilie Lindeman Steen
Produsert av: MovingStone
Foto: Danseinformasjonen

Cecilie Lindeman Steen har arbeidet som dansekunstner i over 30 år, i hovedsak knyttet til det frie scenekunstfeltet, med unntak av to år i Carte Blanche, samt engasjementer ved Riksteatret, Rikskonsertene og Det Norske Teatret. Hun har medvirket i godt over hundre produksjoner samt enkeltstående forestillinger, improvisasjoner, arrangementer og konserter. Virksomheten omfatter nasjonal, nordisk og europeisk turnévirksomhet.
Steen mottok Danseinformasjonens ærespris for sitt virke som dansekunstner i 2017