Mer informasjon

  • Om Dansenett Norge
Mariell Amelie Lind Hansen

Kjære dansekunstner/kompani/produsent

Det er gledelig at Dansenett Norge har fått økt tildeling og er blitt en fast ordning på Kulturbudsjettet. Dette betyr at vi kan planlegge langsiktig og være trygge på at vi kan arbeide for at dansekunst kan vises mange steder i Norge i årene foran oss.

Vi arbeider kontinuerlig med å ferdigstille turneer for 2019 og starter med sesongen 2020 i disse dager.

Fra søknadsrunden 21. august har vi mottatt 43 søknader. Programkomiteen har møte 23. september og endelig resultat vil være avgjort september/oktober.

Dansenett Norge er fremdeles i en etableringsfase. Dette innebærer at vi er i prosess med å utvikle rammer og strukturer. Vi arbeider for å etablere en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og avtaleverk, med rutiner for søknadsprosesser, programmering og turnéplanlegging. Videre arbeider vi for en prisstruktur som ivaretar Dansenett Norges formål samtidig som vi vil bidra med gode arbeidsvilkår for våre kunstnere.

Prosess fra søknadsfrist til turné:
5 uker etter søknadsfristen møtes programkomiteen og gjør sitt utvalg. Svar til kunstnerne sendes 2 uker etter møte i programkomiteen.
Hver Dansenett Norge partner tar hovedansvar for et antall produksjoner og vil primært arbeide for å turnere disse i "sin" region. Øvrige partnere hekter seg på dersom de vurderer muligheten til å være sannsynlig for å få en eller flere visninger i sin region og dersom det er ressurser til det. Eksempel - dersom alle hekter seg på så vil det resultere i en nasjonal turné.
Planleggingsarbeidet starter ca 6 - 10 mnd. før aktuell sesong. Vi ønsker at dette skal kunne skje raskere, men er avhengig av å være synkrone med spillesteder.
Dansenett Norge arbeider fortløpende for å planlegge en smidig turné med sammenhengende spillesteder. Dette er ikke alltid mulig og vi vil finne andre gode løsninger.

Vi vektlegger følgende når vi skal velge produksjoner.

  • Varierende størrelser på produksjoner som kan tilbys arrangører med varierende arenaer
  • Forestillinger med forskjellig uttrykk, der noen egner seg bedre for et «utrent» publikum – kanskje på mindre steder, mens andre egner seg for bedre for de større byene/scenene/festivalene der dans ofte vises.
  • Vi har til hensikt å velge produksjoner som er produsert av koreografer som bor og virker forskjellige steder i Norge og av både kvinnelige og mannlige koreografer.
  • Vi vurderer hvor utvalgte produksjoner vil egne seg å bli vist, i hvilken sammenheng og hvilket publikum som ha glede og interesse av å oppleve forestillingen.
  • Vi velger (minst) én barneforestilling pr. sesong.

Alle - både kunstnere og arrangører er alltid velkomne til å ta kontakt.

Hilsen Kirre