Mer informasjon

  • Om Dansenett Norge
Glemt Foto Mariell Amelie Lind Hansen Kompani Simone Grøtte5

Kjære dansekunstner/kompani/produsent

Det er gledelig at Dansenett Norge har fått økt tildeling og er blitt en fast ordning på Kulturbudsjettet. Dette betyr at vi kan planlegge langsiktig og være trygge på at vi kan arbeide for at dansekunst kan vises mange steder i Norge i årene foran oss.

Nå planlegger vi turneer for 2019 - denne gangen for hele året sett under ett.

Fra søknadsrunde 3. september ble 6 produksjoner valgt for våren 2020 og fra siste søknadsrunde i januar ble det valgt 7 produksjoner for høsten 2020.

Samtidig er Dansenett Norge er i en etableringsfase. Dette innebærer at vi er i prosess med å utvikle rammer og strukturer. Vi arbeider for å etablere en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og avtaleverk, med rutiner for søknadsprosesser, programmering og turnéplanlegging. Videre arbeider vi for en prisstruktur som ivaretar Dansenett Norges formål samtidig som vi vil bidra med gode arbeidsvilkår for våre kunstnere.

Slike prosesser tar tid, og det vil fortsatt kreve både tid og utprøving før vi er helt i mål. Vi har forståelse for at det kan skape mange spørsmål og kanskje til og med frustrasjoner, men vit at vi jobber kontinuerlig for å bringe dans til hele Norge – på best mulig måte. Dette har vi tro på – og dette brenner vi for. Og vi vil ha dere med i arbeidet.

Dansenett Norge skal ha åpne prosesser og tar gjerne i mot dine innspill. Send dette til en av de regionale partnerne eller til Kirre på Dansens Hus.

Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet som prosjektleder!

Hilsen Kirre