Mer informasjon

  • Om Dansenett Norge
Stars in a piece Martin Myrvold

Dansenett Norge er et unikt samarbeid mellom noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus Dans Sørøst-Norge, Davvi Senter for scenekunst, DansiT Koreografisk senter og RAS Regional Arena for Samtidsdans har gått sammen om å etablere et turnenettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og engasjert publikum i hele landet.

Dansenett Norge mottar støtte fra Kulturdepartementet i til tillegg til regional og lokal finansiering.

Målsettingen for Dansenett Norge er å

  1. Øke tilbudet av dansekunst i hele landet, og sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder.
  2. Tilby et kunstnerisk turnérepertoar av høy kvalitet, som stiltrekker seg ulike publikumsgrupper og som ivaretar variasjon i uttrykk og format.
  3. Øke publikumsbesøket i hele landet, styrke interessen for samtidsdans og styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst

Prosess fra søknadsfrist til turné:
Ca 3 - 4 uker etter søknadsfristen møtes programkomiteen og gjør sitt utvalg. Svar til kunstnerne sendes senest 2 uker etter møte i programkomiteen.
Hver Dansenett Norge partner tar hovedansvar for et antall produksjoner og vil i samarbeid med de øvrige partnerne formidle for arrangører og planlegge for en turné i Norge.
Planleggingsarbeidet starter ca 6 - 10 mnd. før aktuell sesong. Vi ønsker at dette skal kunne skje raskere, men er avhengig av å være synkrone med spillestedenes planleggingshorisont.
Dansenett Norge arbeider fortløpende for å planlegge en smidig turné med sammenhengende spillesteder. Dette er ikke alltid mulig og vi vil finne andre gode løsninger.

Vi vektlegger følgende når vi skal velge produksjoner.

  • Varierende størrelser på produksjoner som kan tilbys arrangører med varierende arenaer
  • Forestillinger med forskjellig uttrykk, der noen egner seg bedre for et «utrent» publikum – kanskje på mindre steder, mens andre egner seg for bedre for de større byene/scenene/festivalene der dans ofte vises.
  • Vi har til hensikt å velge produksjoner som er produsert av koreografer som bor og virker forskjellige steder i Norge.
  • Vi vurderer hvor utvalgte produksjoner vil egne seg å bli vist, i hvilken sammenheng og hvilket publikum som ha glede og interesse av å oppleve forestillingen.
  • Vi velger (minst) én barneforestilling pr. sesong.

Alle - både kunstnere og arrangører er alltid velkomne til å ta kontakt.

Hilsen Kirre