Mer informasjon

  • Om Dansenett Norge
Glemt Foto Mariell Amelie Lind Hansen Kompani Simone Grøtte5

Kjære dansekunstner/kompani/produsent

Dansenett Norge innleder nå sin første sesong. Høsten 2018 har vi 7 produksjoner på turné med 64 planlagte forestillinger i 23 byer.

Samtidig er Dansenett Norge er i en etableringsfase. Dette innebærer at vi er i prosess med å utvikle rammer og strukturer. Vi arbeider for å etablere en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og avtaleverk, med rutiner for søknadsprosesser, programmering og turnéplanlegging. Videre arbeider vi for en prisstruktur som ivaretar Dansenett Norges formål samtidig som vi vil bidra med gode arbeidsvilkår for våre kunstnere.

Slike prosesser tar tid, og det vil fortsatt kreve både tid og utprøving før vi er helt i mål. Vi har forståelse for at det kan skape mange spørsmål og kanskje til og med frustrasjoner, men vit at vi jobber kontinuerlig for å bringe dans til hele Norge – på best mulig måte. Dette har vi tro på – og dette brenner vi for. Og vi vil ha dere med i arbeidet.

Dansenett Norge skal ha åpne prosesser og tar gjerne i mot dine innspill. Send dette til en av de regionale partnerne eller til Kirre på Dansens Hus.

Jeg gleder meg til å fortsette arbeidet som prosjektleder!

Hilsen Kirre