Mer informasjon

 • Om Dansenett Norge
Mariell Amelie Lind Hansen

Dansenett Norge er et unikt samarbeid mellom noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst. Dansens Hus, Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS har gått sammen om å etablere et turnénettverk for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og engasjert publikum i hele landet.

Dansenett Norge mottar støtte fra Kulturdepartementet i til tillegg til regional og lokale finansiering.

Målsettingen for Dansenett Norge er å

 • øke tilbudet av dansekunst i hele landet,
 • øke publikumsbesøket i hele landet,
 • turnere produksjoner av en karakter som ellers bare hadde blitt vist i de største byene,
 • styrke kjennskapen til og interessen for samtidsdans,
 • sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder,
 • styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst.

Det er gledelig at Dansenett Norge er blitt en fast ordning på Kulturbudsjettet. Dette betyr at vi kan planlegge langsiktig og være trygge på at vi kan arbeide for at dansekunst kan vises mange steder i Norge i årene foran oss.

Fra søknadsrunden 21. august mottok vi 43 søknader.
Følgende koreografer ble valgt for å turnere våren 2021:
Inés Belli · Postmodern Cool
Katma · Ritsj
Roza Moshtaghi · Bouncing Narratives
winter guests · Story, story, die
Wee · Hardly Ever
KOREOGRAFI · lanseringsturné med en ny utgave av antologien KOREOGRAFI

Prosess fra søknadsfrist til turné:
5 uker etter søknadsfristen møtes programkomiteen og gjør sitt utvalg. Svar til kunstnerne sendes 2 uker etter møte i programkomiteen.
Hver Dansenett Norge partner tar hovedansvar for et antall produksjoner og vil primært arbeide for å turnere disse i "sin" region. Øvrige partnere hekter seg på dersom de vurderer muligheten til å være sannsynlig for å få en eller flere visninger i sin region og dersom det er ressurser til det. Eksempel - dersom alle hekter seg på så vil det resultere i en nasjonal turné.
Planleggingsarbeidet starter ca 6 - 10 mnd. før aktuell sesong. Vi ønsker at dette skal kunne skje raskere, men er avhengig av å være synkrone med spillesteder.
Dansenett Norge arbeider fortløpende for å planlegge en smidig turné med sammenhengende spillesteder. Dette er ikke alltid mulig og vi vil finne andre gode løsninger.

Vi vektlegger følgende når vi skal velge produksjoner.

 • Varierende størrelser på produksjoner som kan tilbys arrangører med varierende arenaer
 • Forestillinger med forskjellig uttrykk, der noen egner seg bedre for et «utrent» publikum – kanskje på mindre steder, mens andre egner seg for bedre for de større byene/scenene/festivalene der dans ofte vises.
 • Vi har til hensikt å velge produksjoner som er produsert av koreografer som bor og virker forskjellige steder i Norge og av både kvinnelige og mannlige koreografer.
 • Vi vurderer hvor utvalgte produksjoner vil egne seg å bli vist, i hvilken sammenheng og hvilket publikum som ha glede og interesse av å oppleve forestillingen.
 • Vi velger (minst) én barneforestilling pr. sesong.

Alle - både kunstnere og arrangører er alltid velkomne til å ta kontakt.

Hilsen Kirre