Sesongen 2021 - 2022

Se program

Neste søknadsfrist er onsdag 25. august kl. 13:00. Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 24. juni.

Dansenett Norge vil til enhver tid følge nasjonale og lokale retningslinjer for gjennomføring av arrangementer. Smittesituasjonen er svært variabel i den enkelte kommune og det er derfor nødvendig at arrangør og Dansenett Norges Hovedkontakt har dialog om muligheten til å gjennomføre forestillinger som planlagt.

Dersom arrangør, Dansenett Norge og kunstnere/kompani med bakgrunn i nasjonale og lokale retningslinjer har anledning til å gjennomføre forestillinger på en forsvarlig måte, er dette noe Dansenett Norge støtter. DNN mener det er viktig å legge til rette for presentasjon av dansekunst også i denne krevende tiden, da det er avgjørende å holde dansekunstfeltet levende og aktivt for både kunstnerne og publikum her og nå, og for feltets levedyktighet i årene som kommer etter pandemien.

Ønsker du å motta nyhetsbrev?

Meld deg på her