Dansenett Norge planlegger nå turneer for 2019.

Takk for alle søknader som ble sendt ved siste søknadsfrist. Programkomiteen møttes i mars og det er intensjonen å kunne svare alle søkere om resultatet innen utgangen av mars. 

Les mer