Dansenett Norge starter opp med første sesong høsten 2018! 

7 kompanier skal gjeste 23 visningssteder i Norge.

Les mer