ENTITLED

Stian Danielsen
HØST 2020

  • 28. feb
    Stormen Konserthus · Bodø
  • 22. apr
    Multiplié dansefestival · Trondheim / AVLYST GRUNNET KORONA
  • 12. — 13. okt
    Rosendal Teater · Trondheim
Photo Yaniv Cohen 6730

Solo danseforestilling av og med Stian Danielsen

Vår identitet er blant annet knyttet til vår kulturell arv, til rase, seksuelle preferanser og kjønnsroller, alder og sosial klasse. Tidlig sosialisering og et endeløst trykk av forventninger er også med på å forme vår identitet. Noen aspekter av dette har blitt oppkonstruert for oss, andre aspekter oppkonstruerer vi selv. Allikevel, alt for ofte, blir uttrykk for individuell identiteten undertrykt, misoppfattet eller tolket som avvikende oppførsel. Med sin soloforestilling, "Entitled" inviterer koreograf Stian Danielsen oss inn i en mørk hule hvor hans kropp eksponerer sitt eget mangfold som et humanitært uttrykk mot ekskludering og utstøting.

Forestillingen "Entitled" er en flerlaget og sanselig lek med det ubegripelige, hvor kropp og vokal veves sammen i vibrasjoner, fra mikro-bevegelser til store svingninger. Dette er et verk som ved å kodifisere kroppens former og uttrykk gjør både rom og kjønn tvetydig før det løser seg opp i en kroppslig erkjennelse av først og fremst å være menneske.

Koreografi: Stian Danielsen
Danser: Stian Danielsen
Dramaturgi: Thomas Schaupp
Lysdesign: Martin Myrvold
Kostymedesigner: Linje S. Maher
Komponist og lyddesigner: Morten Pettersen
Lyddesigner: Terje Wessel Øverland
Kreativ produsent: Lene Bang Org.
Admin: Kirre Arneberg
Bilder og film: Yaniv Cohen
Forestillingen er co-produsert av Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans, og støttet av: Norsk Kulturråd | FFUK | Fond for Lyd og Bilde.

Entitled Yaniv Cohen 6868
Entitled Yaniv Cohen 6479
Photo Yaniv Cohen 6730
Photo Yaniv Cohen 6698
Photo Yaniv Cohen 6757

For arrangører

Ikke bruker enda? Send e-post til kirre@dansenshus.com. Du vil motta en e-post med en link for å få tilgang og gå videre med å opprette brukertilgang. Ditt brukernavn vil være din e-postadresse. 
Da dette skjer manuelt vil du få svar i løpet av normal arbeidstid.

Logg inn →