Søknader

  • Neste søknadsfrist er onsdag 21. august 2024 kl. 13:00.

Les dette før du søker.

Du kan kun søke med én produksjon pr. koreograf/kompani og maks 3 ganger med samme produksjon.

Dansenett Norge skal tilby danseforestillinger for ulike publikumsgrupper.

Dansenett Norge legger vekt på variasjon i kunstnerisk uttrykk, størrelse og type spillesteder. Stedsspesifikke forestillinger kan også søke.

Dansenett Norge har fokus på på representasjon og mangfold når det gjelder kjønn, alder, funksjon, geografisk opphav og etnisitet.

Norske arrangører kan søke med internasjonale produksjoner. Disse vurderes på lik linje med norske søkere. Det settes et tak på maks 1 internasjonal produksjon per sesong. Hovedtyngden av repertoaret skal være norske produksjoner.

Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum- og maksimum størrelse på scenen og tekniske behov er spesifisert i teknisk rider. Rideren tilpasses til å turnere.

Det vil være mulig å søke midler for å klargjøre forestillingen til turné.

Merk at forestillinger som er kortere enn 40-45 minutter er utfordrende å sende på turné, da få arrangører kan programmere en så kort forestilling. Vi vil se på muligheten til å sette sammen 2 kortere forestillinger under forutsetning at de er egnet til å vises sammen, begge kompanier kan turnere samtidig og at teknisk rider kan tilpasses hverandre.

Overnevnte kriterier er veiledende. Søknadene for aktuelle sesong vil avgjøre om det er mulig å oppfylle de veiledende kriterier.