Søknader

  • Koreografer og kompanier er velkomne til å søke via søknadsskjema.

Dansenett Norge mottok 46 søknader ved siste søknadsfrist. Resultatet av programkomiteens arbeid vil foreligge medio februar 2020.

Du kan kun søke med én produksjon pr. koreograf/kompani og maks 3 ganger med én produksjon.

Dansenett Norge vil også turnere forestillinger for barn og unge.

Dansenett Norge dekker honorar for alle medvirkende på turneen. Dansenett Norge dekker øvrige turnékostnader, reiser, opphold og diett.
Det forutsettes at kompaniet har arbeidsgiver- oppdragsgiveransvar for egne medarbeidere.

Det vil være mulig å søke midler for å klargjøre forestillingen til turné.

Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum- og maksimum størrelse på scenen og tekniske behov er spesifisert i teknisk rider. Rideren må tilpasses til å turnere.