Søknader

  • Koreografer og kompanier er velkomne til å søke via søknadsskjema.

Neste søknadsfrist er mandag 3. september kl. 13:00!

Du kan kun søke med 1 produksjon pr. koreograf/kompani.

Dansenett Norge vil også turnere forestillinger for barn og unge.

Dansenett Norge dekker honorar for alle medvirkende på turneen. Dansenett Norge dekker øvrige turnékostnader, reiser, opphold og diett.
Dansenett Norge utbetaler et totalbeløp til kompaniet etter avtale og kompaniet må selv utbetale honorarer til egne medarbeidere.

Alle produksjons- prøver- og gjenopptakelseskostnader må bekostes av koreografen/kompaniet.

Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum- og maksimum størrelse på scenen og tekniske behov er spesifisert i teknisk rider. Rideren må tilpasses til å turnere.