Søknader

  • Koreografer og kompanier er velkomne til å søke via søknadsskjema.

Neste søknadsfrist er februar 2019.

Du kan kun søke med én produksjon pr. koreograf/kompani.

Dansenett Norge vil også turnere forestillinger for barn og unge.

Dansenett Norge dekker honorar for alle medvirkende på turneen. Dansenett Norge dekker øvrige turnékostnader, reiser, opphold og diett.
Det forutsettes at kompaniet har arbeidsgiver- oppdragsgiveransvar for egne medarbeidere.

Alle produksjons- prøver- og gjenopptakelseskostnader må bekostes av koreografen/kompaniet.

Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum- og maksimum størrelse på scenen og tekniske behov er spesifisert i teknisk rider. Rideren må tilpasses til å turnere.