Dansenett Norge tilbyr

  • Hva får kompaniene og arrangørene

For kompaniene
Dansenett Norge dekker honorar for alle medvirkende på turneen.
Dansenett Norge dekker reiser, opphold, diett og transport scenografi.

Vi tar utgangspunkt i at det for hvert spillested også legges til én reisedag og én riggedag når dette er nødvendig, samt én forestillingsdag.
Dansenett Norge vil beregne reise, diett og hotellkostnadene knyttet til turneen, da dette avhenger av lengden på turneen og antall forestillinger.
Alle honorarer og lønninger til kompaniets medvirkende må betales ut av koreografen/kompaniet.
Kompaniet kan søke Dansenett Norge om støtte for å klargjøre produksjonen for turné. Det forventes at gjenopptakelse fullfinansieres gjennom andre offentlige støtteordninger.
Kompaniet må eie rettighetene som er nødvendige for produksjonen.

Internasjonale kompanier
Arrangøren som søker med en internasjonal produksjon må dekke internasjonale reiser til/fra Norge og fullt honorar på eget visningssted inkludert artistskatt og royalties.
Dansenett Norge vil planlegge en turné i Norge.
Dansenett Norge vil dekke alle opphold, diett og reiser i Norge.
Dansenett Norge vil dekke øvrige honorarer i samarbeid med norske arrangører som programmerer produksjonen.
Dansenett Norge dekker internasjonal og nasjonal frakt.

For arrangørene
Arrangører betaler en andel av honorar etter avtale
Dansenett Norge dekker øvrig andel av honoraret
Dansenett Norge dekker fullt for reiser, opphold og diett
Dansenett Norge dekker frakt
Dansenett Norge tilbyr å planlegge publikumsaktiviteter og dekke dette etter avtale