Søknadsskjema

  • NY SØKNADSFRIST 21. JANUAR 2021 KL. 13:00

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke til Dansenett Norge.

Denne søknadsrunden vil gjelde for turné høsten 2022.

Les følgende før du søker .

Link til søknadsskjemaet finner du her!

Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristens utløp!