Forutsetninger

  • Koreografer og kompanier er velkomne til å søke via søknadsskjema.

Kriterier som må være oppfylt for å søke

  • Koreografer/kompanier må bo/virke i Norge, eller ha mottatt støtte nasjonalt fra Kulturrådet, fond eller andre.
  • Kompanier som ikke oppfyller kravene ovenfor kan kun søke gjennom invitasjon fra en norsk arrangør, scene, teater, festival eller annet norsk arrangement. Det er arrangøren som søker på vegne av kompaniet.
  • Koreografen og utøverne skal være profesjonelle kunstnere.
  • Programmerende scener og festivaler kan også søke. Disse kan dessuten søke med internasjonale kompanier.
  • Forestillingen skal som hovedregel ha hatt premiere, men vi kan unntaksvis vurdere en produksjon som skal ha premiere etter søknadsfrist. Da må full prosjektbeskrivelse samt dokumentasjon av tidligere verk legges ved, samt dokumentasjon av prøvene til forestillingen. Man må vise til visningssted og dato for den kommende premieren.
  • Det skal leveres dokumentasjonsfilm (Vimeo) i full lengde.
  • Det skal leveres teknisk rider.
  • Man må kunne spesifisere tilgjengelighet for perioden det søkes om.

Dansenett Norge tilbyr

Dansenett Norge vil i hovedsak dekke honoraret for alle medvirkende på turneen.
Dansenett Norge vil dekke reiser, opphold, diett og transport scenografi.
Vi tar utgangspunkt i at det for hvert spillested også legges til én reisedag og én riggedag når dette er nødvendig, samt én forestillingsdag. Dansenett Norge vil beregne reise, diett og hotellkostnadene knyttet til turneen, da dette avhenger av lengden på turneen og antall forestillinger.
Alle honorarer og lønninger til kompaniets medvirkende må betales ut av koreografen/kompaniet.
Kompaniet kan søke om støtte for å klargjøre produksjonen for turné.
Kompaniet må eie rettighetene som er nødvendige for produksjonen og eventuelle kostnader må inkluderes i budsjettet.

For internasjonale kompanier skal søker dekke følgende:
Honorar på eget spillested/festival, inkludert artistskatt og royalties
Internasjonale reiser til Norge

Dansenett Norge dekker følgende:
Honorarer på øvrige spillinger som planlegges i Norge i regi av Dansenett Norge (i samarbeid med arrangører)
Opphold og diett fra ankomst til Norge
Reiser innenfor Norge
Internasjonal og nasjonal frakt